Κατάρτιση για αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης του κλάδου των αλουμινοσιδηροκατασκευών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 50 ώρες

Πατήστε για πληροφορίες

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους επαγγελματίες του κλάδου των αλουμινοσιδηροκατασκευαστών καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 50 ώρες

Πατήστε για πληροφορίες