Επιχειρηματικές δεξιότητες

  • Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση
  • Οργάνωση και διοίκηση της μικρής επιχείρησης
  • Διαχείριση ποιότητας
  • Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών
  • Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης
  • Κοστολόγηση – Τιμολόγηση – Διαχείριση προϋπολογισμού
  • Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης
  • Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών
  • Πολιτικές και Πρακτικές Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Προστασίας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στη μικρή επιχείρηση
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του Δευτερογενή Τομέα