ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Εστιατορικά και συναφή επαγγέλματα

  • Πρόγραμμα κατάρτισης στην υγιεινή τροφίμων – επίπεδο 1 (ΕΦΕΤ)
  • Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα
  • Νέα Διατροφικά & Γαστρονομικά Πρότυπα