Ταυτότητα

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, ως εκπαιδευτική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (κωδικός αδείας 11111075).

Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ βρίσκονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που είναι μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, όπως οι ειδικότητες της κατασκευής (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Συντηρητές Καυστήρων, Ψυκτικοί κλπ), της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, του κλάδου τροφίμων και ποτών (Ζαχαροπλάστες, Aρτοποιοί, Eστιάτορες κλπ) και πολλές άλλες ειδικότητες επαγγελματιών (π.χ. Αργυροχρυσοχόοι, Κομμωτές, Ανθοπώλες, Επιπλοξυλουργοί, Έμποροι). Επίσης, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνεται σε άνεργους/ες όλων των ηλικιών που επιδιώκουν την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, για διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διοικείται από Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Υπηρεσίες

 

Ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων

 

Ενέργειες υποστήριξης συνδικαλιστικών φορέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας για το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης

 

Έρευνες αναγκών κατάρτισης, μελέτες επαγγελματικών προφίλ, εξειδικευμένες μελέτες για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με την κατάρτιση και την απασχόληση

 

Ενέργειες πληροφόρησης και συμβουλευτικής μικρών επιχειρήσεων καθώς και υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων για θέματα αγοράς εργασίας και προώθησης στην απασχόληση

 

Έργα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Aνθρώπινο δυναμικό

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ως εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας με άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (κωδικός αδείας 11111075) και έδρα την Αθήνα διαθέτει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, την Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης. 

Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται μόνιμα στο φορέα συγκροτεί μια εξαιρετική ομάδα έμπειρων, επιστημονικών και διοικητικών στελεχών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος: Καββαθάς Γιώργος

Εκτελεστική Αντιπρόεδρος: Τεζαψίδου Ελένη

Μέλος: Αγγελάκης Ευάγγελος

Μέλος: Βαργιάμης Δημήτρης

Μέλος: Βαφειαδάκης Ιωάννης

Μέλος: Νάζος Ανδρέας

Μέλος: Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος

Υπεύθυνοι Παραρτημάτων


Κεντρική δομή – Αθήνα: Κοντούσιας Δημήτρης

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας: Παπαδόπουλος Μακάριος

Παράρτημα Κρήτης: Σμυρνάκης Ιωάννης

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας: Νικολακόπουλος Δημήτρης

Παράρτημα Θεσσαλίας: Σακελλαρόπουλος Γεώργιος

Παράρτημα  Ηπείρου: Τάτσης Χρήστος

Δομές

Χώρους προσβάσιμους από ΑΜΕΑ

Κατάλληλα διαμορφωμένους και προσβάσιμους απο ΑμεΑ χώρους σε όλες τις δομές του KEK ΓΣΕΒΕΕ

Πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας – πληροφορικής & εργαστήρια επαγγελμάτων

Πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα και εργαλεία εκπαίδευσης αίθουσες διδασκαλίας – πληροφορικής & σύγχρονα εργαστήρια επαγγελμάτων 

Αίθουσες συνεδριάσεων & Βιβλιοθήκες 

Αίθουσες συνεδριάσεων σε όλες τις δομές του φορέα & βιβλιοθήκες με συλλογές ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, εντύπων, επιστημονικών περιοδικών και δημοσιεύσεων 

Συνεργασίες - Δίκτυα

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναπτύξει συνεργασίες με Εργοδοτικές Οργανώσεις, Δήμους, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Κέντρα και Ινστιτούτα των άλλων Κοινωνικών εταίρων και με πλήθος Δημόσιων ή Ιδιωτικών Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κέντρων Κατάρτισης, ενώ συμμετέχει και στο ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων επαγγελματικής κατάρτισης EVTA.

Ποιότητα – πιστοποιήσεις

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για το πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτουμένων έργων». 

Το σύστημα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στους στόχους και τις διαδικασίες του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και έχει θέσει ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πολιτική ποιότητας του KEK ΓΣΕΒΕΕ διατηρείται ενήμερη, είναι γνωστοποιημένη στο προσωπικό και διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των λειτουργιών του εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 27001 όπως ισχύει. Μέσω του Συστήματος το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει εγκαίρως περιστατικά που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές λειτουργίες του.

Συνδεόμενοι φορείς

ΓΣΕΒΕΕ

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1919 με σκοπό την υπεράσπιση προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της Ελλάδας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 2006 με σκοπό την εκπόνηση μελετών και επιστημονικών ερευνών καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την οικονομία, την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και την απασχόληση.

Παραρτήματα

Κεντρική Δομή – Αθήνα
Αριστοτέλους 46, 104 33
Τηλέφωνο:  210-8544666
Φαξ: 210-8543636
e-mail: [email protected]
Άτομο Επικοινωνίας: Γεωργία Μιχαλοπούλου

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας
Κωλέττη 24, 54627 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-545967 , 2310-500581
Φαξ: 2310-546275
email: [email protected]
Άτομο Επικοινωνίας: Βασίλης Σιωμάδης

Παράρτημα Ηπείρου
Σταύρου Νιάρχου 94, 455 00 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510-44727
Φαξ: 26510-44541
email: [email protected]
Άτομο Επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Πέτση

Παράρτημα Θεσσαλίας
Καστοριάς 2α, 41335 Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410-579876 -7-8
Φαξ: 2410-579878
email: [email protected]
Άτομο Επικοινωνίας: Βιβή Καγκελάρη

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας
Πανεπιστημίου 170, 26443 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610-438557
Φαξ: 2610-461766
email: [email protected]
Άτομο Επικοινωνίας: Αλέξης Πλέσσιας

Παράρτημα Κρήτης
Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09 Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810-361040, 2810-361080
Φαξ: 2810-361150
email: [email protected]
Άτομο Επικοινωνίας: Βαγγέλης Σαριδάκης