Σχέδιο κινητικότητας με τίτλο «Η τέχνη της φωτογραφίας: Εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική φωτογραφία»