Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Posted Leave a commentPosted in Ολοκληρώθηκαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης οικονομικών προσφορών, για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus + 2019 (ΚΑ102), Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA102-062137 Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών  21/01/2020 και ώρα 15:00 Περιγραφή Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου διαπιστευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών – κοινοτικών διερμηνέων

Posted Leave a commentPosted in Ολοκληρώθηκαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου διαπιστευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών – κοινοτικών διερμηνέων Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων 29/11/2019 Χρηματοδότηση: Το έργο «LAB INT 2: Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Αγορά Εργασίας: μια Πλειονομερής προσέγγιση», συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Περιγραφή Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «LAB […]