Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης οικονομικών προσφορών, για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus + 2019 (ΚΑ102), Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA102-062137

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών

 21/01/2020 και ώρα 15:00

Περιγραφή

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + 2019 (ΚΑ102), Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA102-062137, πρόκειται να υλοποιήσει σχέδιο κινητικότητας 19 ατόμων (17 άνδρες – 2 γυναίκες) στην πόλη της Βαρκελώνης (Ισπανία) για το χρονικό διάστημα από 9/3/2020 έως 18/3/2020 και για αυτό καλεί ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά/τουριστικά γραφεία να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Σχετικά αρχεία