Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές​

Posted Leave a commentPosted in Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του εν λόγω προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι να παράσχει τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει (α) στη γενικότερη ανάδειξη της σπουδαιότητας της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, […]