Τεχνική κατάρτιση Επαγγελματιών Κλειθροποιών

Posted Leave a commentPosted in Κλειθροποιοί

Τεχνική κατάρτιση Επαγγελματιών Κλειθροποιών ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να βελτιώσουν οι επαγγελματίες κλειθροποιοί τα επαγγελματικά τους προσόντα και να διασφαλίσουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι να μπορέσει το επάγγελμα του κλειθροποιού μέσω της κατάρτισης να ενισχύσει την νομιμότητα και […]

Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων του μηχανικού αυτοκινήτων με βάσει το αντίστοιχο επαγγελματικό του περίγραμμα στην ήδη εφαρμοσμένη τεχνολογία πετρελαιοκίνησης των αυτοκινήτων που καλείται να γνωρίζει. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό […]

Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Posted Leave a commentPosted in Νέα

Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων Σύμφωνα με: Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012), «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά. Ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013), «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», Την Οδηγία […]

Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών

Posted Leave a commentPosted in Υδραυλικοί

Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι ο αδειούχος υδραυλικών εγκαταστάσεων να έχει αποκτήσει την ικανότητα να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με ασφάλεια τις εργασίες που αφορούν τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τεχνικής κατάρτισης για την αναβάθμιση […]

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων ​

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων του μηχανικού αυτοκινήτων με βάση το αντίστοιχο επαγγελματικό του περίγραμμα στην ήδη εφαρμοσμένη υβριδική τεχνολογία των αυτοκινήτων που καλείται να γνωρίζει μιας και τα οχήματα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν […]

Κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις – διαγωνισμοί Σκοπός Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πλαισίου κινήτρων για τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (συγκεκριμένα Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ), ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις έτσι ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας έχοντας πλέον αναβαθμισμένα προσόντα  και επικαιροποιημένες δεξιότητες. […]

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις – διαγωνισμοί Σκοπός Το  έργο αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή γενικών επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες αυτοανάπτυξης […]

Εξατομικευμένες ενέργειες υποστήριξης απολυμένων από 9 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εξατομικευμένες ενέργειες υποστήριξης απολυμένων από 9 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε άλλες 10 περιφέρειες της χώρας Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις – διαγωνισμοί Σκοπός Σκοπός του έργου, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε 725 πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν κατά την περίοδο 19/4/2016 – 19/1/2017 από 9 εταιρίες λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε […]

Δράσεις επανένταξης απολυμένων του Supermarket Larissa στην αγορά εργασίας

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Δράσεις επανένταξης απολυμένων του Supermarket Larissa στην αγορά εργασίας Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις διαγωνισμοί Σκοπός Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών, από την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, μείωσε αντίστοιχα και τη ζήτηση για προϊόντα περιλαμβανομένων και των βασικών ειδών διατροφής. Το 2015, τα επίπεδα των συναλλαγών στον τομέα του λιανικού εμπορίου […]

VOUCHER 29-64 “Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής”

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

VOUCHER 29-64 “Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής” Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί Σκοπός Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης. Σκοπός της δράσης […]