ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ)

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2.), διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ α) για προσωπικό ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και β) για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 1 – 49 άτομα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

  • Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24

http://laek.oaed.gr/

  • Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49

http://laek.oaed.gr/