ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.
Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε προσωπικό επιχειρήσεων που παράγουν, διακινούν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”.

¬ Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
¬ Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
¬ Τροφοδηλητηρίασεις και η παρεμπόδιση τους
¬ Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
¬ Το εργασιακό περιβάλλον
¬ Πρακτικές καθαρισμού
¬ Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
¬ Νομοθεσία υγιεινής και τροφίμων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων επισιτιστικών επαγγελμάτων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Υπεύθυνος Οργανισμός για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος με εγκύκλιο καθορίζει τους όρους υλοποίησης της κατάρτισης      → (www.efet.gr )

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάρια υλοποιούνται συνεχώς  εφόσον βρίσκεται σε ισχύ η εγκύκλιος εφαρμογής της σχετικής Υπουργικής απόφασης και με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού καταρτιζομένων ανά τμήμα