ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και παροχή υπηρεσιών για τον εξοπλισμό σε συστήματα κλιματισμού σε μηχανοκίνητα οχήματα που είτε συμβάλουν στην μείωση του «φαινόμενου του θερμοκηπίου», είτε στην μείωση της καταστροφής του όζοντος, σύμφωνα με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 15 ωρών, απευθύνεται στους επαγγελματίες επισκευαστές αυτοκινήτου (μηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων) και προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη τηλεκατάρτιση)

¬ Πρόσφατες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο / Κανονισμοί για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις / Ε.Κ. 307/2008 –Ε.Κ.2037/2000 – Ε.Κ. 2061/2015 – Ε.Κ. 842/2006

¬ Ψυκτικά μέσα (ρευστά) κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C)

¬ Συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C)

¬ Έλεγχοι συστήματος κλιματιμού αυτοκινήτων (A/C)

¬ Διάγνωση βλαβών συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C)

¬ Συντήρηση – Επισκευή συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων (A/C)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών για A/C Αυτοκινήτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάρια υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους