ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας/εξοικονόμησης ενέργειας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει (α) στην ανάδειξη της σημαντικότητας παρεμβάσεων στο οικιστικό απόθεμα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης συνολικά, κάνοντας χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων νομοθετικών εργαλείων, (β) στη γενικότερη ανάδειξη της σπουδαιότητας των έξυπνων κτιρίων, αναφορικά με την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου, (γ) στην παροχή απλοποιημένης γνώσης σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας/εξοικονόμησης ενέργειας, (δ) στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών σχετικά με θέματα εντοπισμού απαιτήσεων ηλεκτρικής κατανάλωσης, επιλογής και εγκατάστασης ηλεκτρολογικών υλικών, εγκατάστασης και ρύθμισης συστημάτων δομημένης καλωδίωσης, εγκατάστασης, ρύθμισης και αξιολόγησης συστημάτων, παροχής συμβουλών, ιδεών και λύσεων στους πελάτες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας κ.α., (ε) στις καλές πρακτικές, στις επιδεικτικές δράσεις και βραβεύσεις που αποτελούν πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα τόσο στον Ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης του κλάδου των ηλεκτρολόγων.

¬ Έξυπνα κτίρια

¬ Ηλεκτρική εγκατάσταση και βελτίωση συντελεστή ισχύος

¬ Προσδιορισμός λύσεων για τη διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 50 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.