Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού καταρτιζομένων ανά τμήμα επιμόρφωσης υποβάλλεται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η αίτηση έγκρισης προγράμματος το διάστημα 10 Ιανουαρίου κάθε έτους έως 10 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων αφορά το διάστημα Μάρτιος – 21η Δεκέμβριου κάθε έτους.