ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελουμένων στον τρόπο λειτουργίας των ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, στον τρόπο επιλογής του κατάλληλου συστήματος ανά περίπτωση, τη σωστή εφαρμογή και εγκατάσταση αυτών των συστημάτων και τη μετέπειτα συντήρησή τους πάντα με γνώμονα τη χρήση καλών πρακτικών για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης του κλάδου των ψυκτικών.

¬ Δραστηριότητες εκτίμησης για τον προσδιορισμό της αποδοτικότερης λύσης

¬ Δραστηριότητες εξοικονόμησης θερμότητας

¬ Εφαρμογή και εγκατάσταση μηχανημάτων

¬ Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 50 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.