ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση

Βασικός σκοπός είναι η ανάλυση βασικών κανόνων  για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση γνώσης των βασικών όρων και της δομής της τεχνικής Konnex (ΚΝΧ) των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και ο εντοπισμός διαφορών μεταξύ συμβατικών και έξυπνων εγκαταστάσεων. Παράλληλα στοχεύει στην απόκτηση της γνώσης  των δυνατοτήτων και της βασικής χρήσης του λογισμικού ETS 4 για δημιουργία μικρών έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αλλά και για χρήσεις αλλαγών και service.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης του κλάδου των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

¬ Τεχνολογία ΚΝΧ των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

¬ Το λογισμικό ETS 4 για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

¬ Δημιουργία πρακτικών εφαρμογών και υλοποίηση διαγνωστικών λειτουργιών με το ETS 4

¬ Δυνατότητες για απομακρυσμένη διαχείριση

¬ Κατασκευή έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ισχύουσα ελληνική ηλεκτρολογική νομοθεσία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 50 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.