ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Δράσεις επανένταξης απολυμένων του Supermarket Larissa στην αγορά εργασίας

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών, από την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, μείωσε αντίστοιχα και τη ζήτηση για προϊόντα περιλαμβανομένων και των βασικών ειδών διατροφής. Το 2015, τα επίπεδα των συναλλαγών στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού, αφού παρουσίασαν έντονη μείωση επί πέντε συναπτά έτη, ήταν χαμηλότερα κατά  30 % από εκείνα που σημειώθηκαν στις αρχές της κρίσης το 2008.

Αποτέλεσμα της κατάστασης που περιγράφεται παραπάνω είναι η παύση των δραστηριοτήτων πολλών επιχειρήσεων στον κλάδο αυτό, ανάμεσα τους και του «Super Market Larissa», το οποίο διέθετε περίπου 600 εργαζόμενους σε 42 καταστήματα. Προκειμένου να υποστηριχθούν οι απολυμένοι της εταιρείας, σχεδιάστηκε έργο, το οποίο αφορά την ενίσχυση 557 απολυμένων ατόμων και 543 ανέργων νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (όπως προβλέπεται στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, με σκοπό την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες.

Οι επιμέρους δράσεις του έργου έχουν ως εξής:

  • Η παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση και την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων στο έργο.
  • Η συστηματική υποστήριξή των συμμετεχόντων έτσι ώστε να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας είτε του κλάδου από τον οποίο προέρχονται είτε άλλων κλάδων που εμφανίζουν δυναμισμό στις τοπικές αγορές εργασίας.
  • Η υποστήριξη των συμμετεχόντων ώστε να αναπτύξουν δράσεις επιχειρηματικότητας.
  • Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε πιθανές ανάγκες μετεγκατάστασης, με βάση ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για απόκτηση εργασίας σε άλλη πόλη.

 

Το Έργο υλοποιείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)  http://www.eiead.gr/ με την συνεργασία οκτώ συμμετεχόντων φορέων, Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας (Αν.Κα.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (εφεξής ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚο) http://www.eye-ekt.gr έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού – Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.

Το Έργο θα έχει ολοκληρωθεί τις 26 Φεβρουαρίου 2018 (οι δράσεις για τους νέους ανέργους ηλικίας 15-29 ετών, εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 31/12/2017).

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, συνολικού ύψους 7.530.000,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Α – Επαγγελματική συμβουλευτική, Β – Κατάρτιση, Γ – Προώθηση επιχειρηματικότητας και  Δ – Επιδότηση κινητικότητας.

Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://www.eye-ekt.gr

Όροι υλοποίησης κατάρτισης

http://www.kaele.gr/

Υποβολή καταγγελιών/παραπόνων για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://www.eye-ekt.gr:8080/ContactFormApKO/

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν ανακοινώσεις

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Πλήρης τίτλος έργου

Υλοποίηση μέρους ενεργειών στο έργο με κωδικό “EGF/2015/011GR/ SupermarketLarissa” – MIS 5007916

Πλαίσιο χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση 2014-2020

 

 

Σχετικά αρχεία