Δράσεις επανένταξης απολυμένων του Supermarket Larissa στην αγορά εργασίας

Πλήρης τίτλος έργου

Υλοποίηση μέρους ενεργειών στο έργο με κωδικό “EGF/2015/011GR/ SupermarketLarissa” – MIS 5007916

Πλαίσιο χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση 2014-2020

 

 

Σχετικά αρχεία