ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Εξατομικευμένες ενέργειες υποστήριξης απολυμένων από 9 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε άλλες 10 περιφέρειες της χώρας

Πλήρης τίτλος έργου

Υλοποίηση μέρους ενεργειών στο έργο με κωδικό EGF/2017/003 GR/Attica retail – MIS 5032901

Πλαίσιο χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση 2014-2020

Ιστοσελίδα έργου

http://www.eiead.gr/