ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων

Το  έργο αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή γενικών επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες αυτοανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης και να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας τους.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και ομαδοποιούνται στις παρακάτω ενότητες:

  1. Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (ειδικές τεχνικές παρέμβασης, δημιουργία  συστάδων επιχειρήσεων, πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία κ.ά.).
  2. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης (εφοδιαστική αλυσίδα, διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, υποχρεώσεις έναντι δημοσίων φορέων και οργανισμών, συνεργασίες-B2B).
  3. Ενίσχυση διαπροσωπικών ικανοτήτων (ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας).

Διακρίσεις: Ανάδειξη του έργου ως ένα από τα 30 έργα  – καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις – διαγωνισμοί.

Πλήρης τίτλος έργου

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας – MIS 376105,376106,375772

Πλαίσιο χρηματοδότησης

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013

Ιστοσελίδα έργου

http://www.epanakatartisi.gr

Σχετικά αρχεία