ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων

Πλήρης τίτλος έργου

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας – MIS 376105,376106,375772

Πλαίσιο χρηματοδότησης

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013

Ιστοσελίδα έργου

http://www.epanakatartisi.gr

Σχετικά αρχεία