ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

VOUCHER 29-64 "Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής"

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στη δράση ” Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής” του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


Σχετικά Links:

https://www.espa.gr

http://www.voucher.gov.gr

http://www.voucher.gov.gr/