ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Σύμφωνα με:

  1. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012), «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά. Ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»,
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013), «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος»,
  3. Την Οδηγία 2009/128/21-10-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων», και
  4. Την Ανακοίνωση 2139/55846/19-2-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»,

όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, ραντιστές και μεταπωλητές φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, θα πρέπει να προβούν στην ανανέωσή του πριν τη λήξη της ισχύος του, όπως ορίζεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, για επιπλέον 5 έτη.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης, ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοργανώνει εξετάσεις επιμόρφωσης για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε ενδιαφερόμενος /η θα πρέπει: 

  1. να συμπληρώσει και να καταθέσει στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης σχετική αίτηση συμμετοχής (παρέχεται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης).
  2. να καταβάλλει σχετικό παράβολο συμμετοχής.

Διεξαγωγή εξετάσεων

  1. Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στα εργαστήρια πληροφορικής του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης.
  2. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε ορισμένο χρόνο (1 ώρα).
  3. Οι εξετάσεις διενεργούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 πμ – 13:00 μμ.
  4. Συμμετοχές / τμήμα: 10 άτομα.

Τέλη εξετάσεων

Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις ανέρχεται στο ποσό των 35 € και η καταβολή του γίνεται:

α) είτε σε λογαριασμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Alpha Bank,

β) είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας στο μηχάνημα POS που διαθέτει το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης

ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ

Πληροφορίες δίνονται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 πμ – 16:00μμ & Παρασκευή 9:00πμ – 15:00μμ (υπεύθυνος κος Μανώλης Φραγκιαδουλάκης).

¬ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2810 361040, 361080

¬ email: [email protected]