ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουν οι εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής και αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού τους έργου στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της διά βίου εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους επαγγελματίες του κλάδου των εκπαιδευτών οδηγών καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

¬ Εκπαίδευση υποψηφίων και εν ενεργεία οδηγών με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, τις σύγχρονες αρχές διδασκαλίας και το μαθησιακό προφίλ των εκπαιδευομένων

¬ Εκπαίδευση οδηγών με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των οδηγικών γνώσεων και ικανοτήτων που αφορούν την ασφαλή και οικολογική οδήγηση

¬ Το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδήγησης στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας και της διά βίου εκπαίδευσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.