ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων

Βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εμπορία, επεξεργασία, κοπή και τοποθέτηση υαλοπινάκων σε οικιακές, εμπορικές και οικοδομικές εφαρμογές με αξιοπιστία και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους επαγγελματίες του κλάδου των υαλοτεχνιτών – υαλοθετών καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

¬ Εισαγωγή στην ειδικότητα του τεχνίτη μεταποίησης, εγκατάστασης και εμπορίας υαλοπινάκων: διαχείριση τεχνικού έργου – εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ

¬ Μεταποίηση και επεξεργασία υαλοπινάκων

¬ Τοποθέτηση υαλοπινάκων Μεταφορά και αποθήκευση υαλοπινάκων

¬ Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία – παροχή πρώτων βοηθειών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.