ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

#gseveeDialogues – Επεισόδιο 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις

Το θεματικό πεδίο της δεύτερης, διαδικτυακής εκπομπής, αναλύει την πολύ ενδιαφέρουσα Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2020 με θέμα “Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις”. Τα συστατικά στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας και των επιμέρους ερευνητικών κειμένων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση επικεντρώνονται τόσο στις ευρύτερες διαστάσεις του νέου «ψηφιακού κόσμου» που ανατέλλει, όσο και στις ισχυρές προκλήσεις που αναδύονται για τις μικρές επιχειρήσεις.

Τη σειρά εκπομπών παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης.

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη μέσα από το κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο YouTube.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) από το Ε.Π. – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”