Εξ αποστάσεως σεμινάρια «Καθαρισμός και Απολύμανση Κλιματιστικών Μονάδων»

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 15/2/2021 μεταξύ εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδας (Ο.Ψ.Ε.) και  των επιστημονικών φορέων της  ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

Στη διαδικτυακή τεχνική συνάντηση η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα παραγωγικό κλίμα, παρουσία των κ.κ. Πουλιάνου Παναγιώτη (Πρόεδρο Δ.Σ.), Κοντούσια Δημήτρη (Γενικό Γραμματέα) και των επιστημονικών στελεχών και συνεργατών εκπαίδευσης και κατάρτισης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, συμφωνήθηκε η ανάληψη από τον εκπαιδευτικό φορέα της ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) της πανελλαδικής παροχής σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης σε επαγγελματίες του κλάδου σε θέματα καθαρισμού και απολύμανσης κλιματιστικών μονάδων.

Τα σεμινάρια, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, θα υλοποιηθούν από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες, που θα προκύψουν κατόπιν συνεννόησης, οι καταρτιζόμενοι, θα συνδέονται διαμέσω Η/Υ ή κινητού (smart phone) ή ταμπλετ, σε διαδικτυακή εικονική τάξη παρουσία εκπαιδευτή.

Η θεματολογία των σεμιναρίων με τίτλο «Καθαρισμός και Απολύμανση Κλιματιστικών Μονάδων» αφορά στα εξής επιμέρους αντικείμενα: α) Είδη ρύπων, β) Είδη προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, γ) Καλές πρακτικές χρήσης, δ) Ετικέτες σήμανσης, ε) Ασφαλής χρήση.

Όλοι οι συμμετέχοντες μετά τη παρακολούθηση της κατάρτισης θα λάβουν από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ «Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Η έναρξη της κατάρτισης δρομολογείται για τις αρχές Μαρτίου 2021.

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και για το λόγο αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ο.Ψ.Ε. και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σχετικός σύνδεσμος που θα οδηγεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της αίτησης. Για το λόγο αυτό παρακολουθείτε τις ιστοσελίδες https://www.opse.gr/ και www.kekgsevee.gr καθώς σύντομα θα υπάρξουν νεότερες προσδιοριστικές ανακοινώσεις. Έως τότε ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την Ομοσπονδία στο 210 5248127 και με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο 210 8544666 (εσωτερ. 306, κα Χαραλαμπίδου, [email protected] ).