ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, είναι να παράσχει στους εργαζόμενους του κλάδου των Απεντομώσεων & Μυοκτονιών καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στο συγκεκριμένο κλάδο, τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των Απολυμάνσεων. Παράλληλα, στόχος είναι η επικαιροποίηση βασικών γνώσεων για την εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών όσο και η εμβάθυνση σε ειδικά θέματα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα, λόγω της πανδημίας COVID-19.  

Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 20 ωρών,  απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που ασχολούνται ή έχουν σκοπό να ασχοληθούν με το χώρο των Απολυμάνσεων και προσφέρεται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη τηλεκατάρτιση).

¬ Αξιολόγηση κινδύνων χώρου απολύμανσης

¬ Οργάνωση χώρου και κριτήρια επιτυχούς απολύμανσης

¬ Δραστικές ουσίες και εφαρμογές έναντι SARS-COV-2

¬ Παρενέργειες και ασφαλή χρήση απολυμαντικών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης

σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής