ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης

σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής