ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι να παράσχει στους εργαζόμενους του κλάδου των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, τις ειδικές γνώσεις  που απαιτούνται για τον τομέα των φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς αποτελεί μία τεχνολογική εξέλιξη που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 5 ωρών,  απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της αγοράς, επιδιώκουν να καταρτιστούν στον τομέα των φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη τηλεκατάρτιση).

¬ Εθνικό Νομοθετικό πλαίσιο, Ευρωπαϊκές οδηγίες & Πρότυπα για καθορισμό όρων, προϋποθέσεων & τεχνικών προδιαγραφών εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

¬ Γενική περιγραφή, τεχνολογίες & μέθοδοι φόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος

¬ Δομή & συνδεσμολογίες φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

¬ Μέθοδοι ηλεκτρικής ασφάλειας & ηλεκτρικής προστασίας φορτιστών  ηλεκτροκίνητων οχημάτων

¬ Επιθεώρηση φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα  210-8544666 (εσωτ, 306 &304)