Χημικός Καθαρισμός και Απολύμανση Κλιματιστικών Μονάδων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Χημικός καθαρισμός και απολύμανση κλιματιστικών μονάδων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης  στον παρακάτω σύνδεσμο

Αίτηση συμμετοχής