ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Χημικός Καθαρισμός και Απολύμανση Κλιματιστικών Μονάδων

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σε τεχνικούς ψυκτικούς ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε θέματα συντήρησης, χημικού καθαρισμού και απολύμανσης κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότεροι στόχοι είναι: α. να γίνει κατανοητός ο τρόπος χρήσης των κατάλληλων χημικών προϊόντων, β. να εξασκηθούν οι συμμετέχοντες σε ορθές πρακτικές συντήρησης και καθαρισμού ψυκτικών εγκαταστάσεων, γ. να ενημερωθούν για την σημασία των ετικετών σήμανσης.

Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, απευθύνεται σε τεχνικούς ψυκτικούς και υλοποιείται σε τρεις (3) ημέρες κατάρτισης, απογευματινές ώρες.

¬ Είδη ρύπων

¬ Είδη προϊόντων χημικού καθαρισμού και απολύμανσης

¬ Καλές πρακτικές χρήσης

¬ Ετικέτες σήμανσης

¬ Ασφαλής χρήση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Χημικός καθαρισμός και απολύμανση κλιματιστικών μονάδων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης  στον παρακάτω σύνδεσμο

Αίτηση συμμετοχής