ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

«Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων»

Βασικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μεσιτών αστικών συμβάσεων/ακινήτων – διαχειριστές ακινήτων  σε θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά σε πράξεις μεσιτείας, διαχείρισης ακινήτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκτιμήσεις, επενδύσεις και δανειακές συμβάσεις με αντικείμενο τα ακίνητα.

Μεσίτες αστικών συμβάσεων/ακινήτων – διαχειριστές ακινήτων  που επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους καθώς και την επαγγελματική τους θέση.

Η θεματολογία των προγραμμάτων είναι πλήρως προσαρμοσμένη με τη σύγχρονη λειτουργία του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων αλλά και των διακριτών διαδρομών απόκτησης προσόντων και ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα επιλογής των εξής κατευθύνσεων κατάρτισης:

Εκπαιδευτικά προγράμματα

1ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

2ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διάρκεια σε ώρες

30 ώρες

(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή μέσω βιωματικών συμμετοχικών μεθόδων)

100 ώρες

(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή μέσω βιωματικών συμμετοχικών μεθόδων)

Μέθοδος

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση παρουσία εκπαιδευτή

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση παρουσία εκπαιδευτή

Προαπαιτούμενα συμμετοχής

επαγγελματική εμπειρία >8 ετών

επαγγελματική εμπειρία <8 ετών

Κόστος συμμετοχής

2,7€/ώρα/άτομο

Συνολικά τα προγράμματα διαρθρώνονται ενδεικτικά σε πέντε βασικές θεματικές περιοχές:

α) Νομικό Πλαίσιο Άσκησης Επαγγέλματος,

β) Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο – Ενοχικό),

γ) Χωροταξία, Πολεοδομία – ΝΟΚ,

δ) Διαμεσολάβηση Βάσει Αρχών στην Πράξη,

ε) Οικονομία, Φορολογία και Δανειακές Συμβάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

……………………………………

ΤΙΤΛΟΣ: Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ώρες

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: επαγγελματική εμπειρία >8 ετών 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2,7€/ώρα/άτομο

……………………………………

ΤΙΤΛΟΣ: Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 ώρες

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: επαγγελματική εμπειρία <8 ετών

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2,7€/ώρα/άτομο

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης  στον σύνδεσμο: https://form.jotform.com/210661354520951