ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

E-learning εκπαιδευτικά προγράμματα «Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων»

Δηλώστε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας  σε εξ αποστάσεως (elearning) εκπαιδευτικά προγράμματα για μεσίτες αστικών συμβάσεων/ακινήτων – διαχειριστές ακινήτων με τίτλο «ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΙΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που υλοποιεί το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας (ΟΜΑΣΕ), πατώντας στον παρακάτω υπερσύνδεσμο

https://form.jotform.com/210661354520951

Στις 9 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν στο e-mail που θα δηλώσουν κατά την ηλεκτρονική τους αίτηση τη σχετική ενημέρωση τελικής ημερομηνίας έναρξης αμέσως μόλις συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων ανά τμήμα κατάρτισης καθώς και λοιπές πληροφορίες συμμετοχής.

Δεν απαιτείται η παρουσία σε αίθουσα διδασκαλίας καθώς υλοποιούνται με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης και αρκεί η χρήση υπολογιστή ή έξυπνου κινητού (smart phone) ή Tablet.

Η θεματολογία των προγραμμάτων είναι πλήρως προσαρμοσμένη με τη σύγχρονη λειτουργία του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων αλλά και των διακριτών διαδρομών απόκτησης προσόντων και ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα επιλογής των εξής κατευθύνσεων κατάρτισης:

Εκπαιδευτικά προγράμματα

1ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

2ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διάρκεια σε ώρες

30 ώρες

(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή μέσω βιωματικών συμμετοχικών μεθόδων)

100 ώρες

(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή μέσω βιωματικών συμμετοχικών μεθόδων)

Μέθοδος

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση παρουσία εκπαιδευτή

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση παρουσία εκπαιδευτή

Προαπαιτούμενα συμμετοχής

επαγγελματική εμπειρία >8 ετών

επαγγελματική εμπειρία <8 ετών

Κόστος συμμετοχής

2,7€/ώρα/άτομο

Όλοι οι συμμετέχοντες μετά τη παρακολούθηση θα λαμβάνουν από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ «Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης» και εκπαιδευτικές σημειώσεις, ενώ θα ακολουθεί διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένο, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων.Βασικός σκοπός των προγραμμάτων είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μεσιτών διαχειριστών ακινήτων σε θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά σε πράξεις μεσιτείας, διαχείρισης ακινήτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκτιμήσεις, επενδύσεις και δανειακές συμβάσεις με αντικείμενο τα ακίνητα. Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα διαρθρώνονται ενδεικτικά σε πέντε βασικές θεματικές περιοχές: α) Νομικό Πλαίσιο Άσκησης Επαγγέλματος, β) Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο – Ενοχικό), γ) Χωροταξία, Πολεοδομία – ΝΟΚ, δ) Διαμεσολάβηση Βάσει Αρχών στην Πράξη, ε) Οικονομία, Φορολογία και Δανειακές Συμβάσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τα εκπαιδευτικά και διαχειριστικά θέματα των προγραμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ:

⇒ Αθήνα: 210 8544666, εσωτερ. 306, [email protected]

⇒ Πάτρα: 2610 438557, [email protected]

⇒ Ηράκλειο Κρήτης: 2810 361040, [email protected]

⇒ Θεσσαλονίκη: 2310 545967, [email protected]

⇒ Λάρισα: 2410 579876, [email protected]

⇒ Ιωάννινα: 26510 44727, [email protected]