Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Περιγραφή

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης  και για τους επόμενους 6 μήνες

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών 

31/12/2021 και ώρα 16:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 210 8846852 εσωτ. 315

 

Σχετικά αρχεία