Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες -A' κύκλος

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (11111075), ως εγκεκριμένος πάροχος επαγγελματικής κατάρτισης από τη Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ), συμμετέχει στο έργο της επανακατάρτισης και αναβάθμισης των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 40.000 ανέργων, με την παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Η Δ.ΥΠ.Α εξέδωσε στις 27/7/2022 δημόσια πρόσκληση, προς συγκεκριμένες ομάδες ανέργων, προκειμένου να επιλεγούν για την παροχή προσωπικών επιταγών κατάρτισης (vouchers). Μέσω της επιταγής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι, πλέον του έργου, αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν με υποβολή αίτησης (εδώ) σε θεματικό αντικείμενο και πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους.

Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για το έργο, αλλά και θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του, πραγματοποιείται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr/. Ειδικότερη ενημέρωση για θέματα ηλεκτρονικής υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων “νέας γενιάς” σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες εδώ.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες δηλώστε ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον σας εδώ  ή επικοινωνήστε με τις ανά τόπους δομές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ:

⇒ Κεντρική Δομή, Αθήνα: 2108544666 / [email protected]

⇒ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας: 2310-545967 / [email protected]

⇒ Παράρτημα Ηπείρου:  26510-44727 / [email protected]

⇒ Παράρτημα Θεσσαλίας: 2410-579876 / [email protected]

⇒ Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας: 2610-438557 / [email protected]

⇒ Παράρτημα Κρήτης: 2810-361040 / [email protected]

Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.