Πρόσκληση για την πρόσληψη διοικητικού στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα

Περιγραφή

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου υποψήφιες/οι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση διοικητικού στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα (Αριστοτέλους 46, 10433) με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (ωράριο εργασίας 13:30 – 21:30, Δευτέρα έως Παρασκευή, μικτός μηνιαίος μισθός 1.200€).

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα αφορά σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης για ορισμένο ή και αόριστο χρονικό διάστημα.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών 

25/10/2022

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 8544666, εσωτερ. 308, 315

(καθημερινά 11.00 με 15.00)

Σχετικά αρχεία