Η σύνθεση του νέου ΔΣ του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2022, ανακοινώθηκε η σύσταση του νέου ΔΣ του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι:

¬ Πρόεδρος: Καββαθάς Γιώργος

¬ Εκτελεστική Αντιπρόεδρος: Τεζαψίδου Ελένη

¬ Μέλος: Αγγελάκης Ευάγγελος

¬ Μέλος: Βαργιάμης Δημήτρης

¬ Μέλος: Βαφειαδάκης Ιωάννης

¬ Μέλος: Νάζος Ανδρέας

¬ Μέλος: Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος