Εκπαιδευτική συνάντηση προσωπικού ΓΣΕΒΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο σεμινάριο προσωπικού της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. Στη συνάντηση προσωπικού, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 10-11-12 Φεβρουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο Novotel, συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού, τόσο από την κεντρική δομή στην Αθήνα, όσο και από όλα τα παραρτήματα (Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου, Ιωάννινων και Πάτρας).

Στόχος της τριήμερης αυτής συνάντησης ήταν τόσο η ενημέρωση, εκπαίδευση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του προσωπικού στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αμοιβαίας μάθησης, όσο και ενίσχυση των σχέσεων του προσωπικού σε κοινωνικό επίπεδο. Ο πρώτος στόχος έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω της παρουσίασης από τα στελέχη των φορέων των έργων που υλοποιούν οι φορείς και όσων παράγονται στο πλαίσιό τους (έρευνες, επιστημονικά κείμενα, εργαστήρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά υλικά, επαγγελματικά περιγράμματα, αριθμός καταρτιζομένων κ.ά.), καθώς και προτάσεις και ιδέες για τη νέα προγραμματική περίοδο. Αναφορικά με την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργατικότητας των εργαζομένων, σε αυτό συνέδραμαν δράσεις ευρύτερου χαρακτήρα, όπως η πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρους πολιτισμού (Μουσείο της Ακρόπολης και Εθνική Πινακοθήκη), η κοπή της πίτας, καθώς και κοινά γεύματα.

Σχετικά αρχεία:

Φωτογραφικό υλικό