Τηλεδιάσκεψη ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ με Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος & Σωματεία - Μέλη Ομοσπονδίας


Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 τηλεδιάσκεψη μεταξύ του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΤΟ Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος & Σωματεία – Μέλη Ομοσπονδίας.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η ενημέρωση της Ομοσπονδίας για την πορεία υλοποίησης των σεμιναρίων διάρκειας α) 30 ωρών και τίτλο «Προχωρημένη κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων, ιδιωτών και δημόσιων φορέων» και β) 100 ωρών και τίτλο «Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων, ιδιωτών και δημόσιων φορέων» καθώς και ο συντονισμός της δράσης μεταξύ του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και της ΟΜΑΣΕ για την ενημέρωση των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας προκειμένου τα μέλη τους να συμμετάσχουν τόσο στα προαναφερόμενα σεμινάρια όσο και στη διαδικασία της πιστοποίησης.

Βασικός σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μεσιτών αστικών συμβάσεων/ακινήτων – διαχειριστές ακινήτων σε θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά σε πράξεις μεσιτείας, διαχείρισης ακινήτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκτιμήσεις, επενδύσεις και δανειακές συμβάσεις με αντικείμενο τα ακίνητα.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μεσίτες αστικών συμβάσεων/ακινήτων – διαχειριστές ακινήτων  που επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους καθώς και την επαγγελματική τους θέση.