Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες - Β΄ κύκλος 30.000 ανέργων

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ (11111075), ως  εγκεκριμένος Πάροχος κατάρτισης  από τη Δ.ΥΠ.Α., συμμετέχει στο  Έργο  Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της Δ.Υ.Π.Α., στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Η Δ.ΥΠ.Α εξέδωσε στις  17.10.2023 δημόσια πρόσκληση, προς συγκεκριμένες ομάδες ανέργων, προκειμένου να επιλεγούν για την παροχή προσωπικών επιταγών κατάρτισης (voucher) και από 15.12.2023 οι 50.000 άνεργοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελούμενων του Β’ κύκλου της δράσης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα», μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

  • http://voucher.gov.gr/(αρχική σελίδα voucher.gov.gr) -> Ενότητα «Ενεργές Προσκλήσεις» -> Δ.ΥΠ.Α – Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης (πρόσκληση) -> Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους Άνεργους Ωφελούμενους – Β΄ Κύκλος

Τα προγράμματα θα εμφανίζονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλώσει.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για το έργο, για ειδικότερα θέματα αλλά και θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του, πραγματοποιείται στις διευθύνσεις:

 

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Επικοινωνία με τις ανά τόπους δομές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο:

⇒ Κεντρική Δομή, Αθήνα: 2108544666 / [email protected]

⇒ Δομή Κεντρικής Μακεδονίας: 2310-545967 / [email protected]

⇒ Δομή Ηπείρου:  26510-44727 / [email protected]

⇒ Δομή Θεσσαλίας: 2410-579876 / [email protected]

⇒ Δομή Δυτικής Ελλάδας: 2610-438557 / [email protected]

⇒ Δομή Κρήτης: 2810-361040 / [email protected]