ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης εκπαιδευτριών/ων ενηλίκων σε πιλοτική ενέργεια κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών

Περιγραφή αντικειμένου πρόσκλησης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου, υποψήφιες/οι εκπαιδεύτριες/ες ενηλίκων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα πιλοτικής κατάρτισης (200 ωρών) διαπολιτισμικών μεσολαβητών, που θα υλοποιηθούν διά ζώσης, στις εγκαταστάσεις του φορέα, επί της οδού Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα και ενδεικτικά την περίοδο Φεβρουάριος 2024 – Απρίλιος 2024.

Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Πιστοποίησης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών», με τη συνεργασία της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων

22/01/2024

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 8544666, εσωτ. 306 (από 03.01.2024 καθημερινά 11.00 με 15.00)

Σχετικά αρχεία