Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών/τριών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών/τριών Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ, συμμετέχει ως εταίρος σε ένα σημαντικό έργο, με τίτλο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης […]

Πρόσκληση καταρτιζόμενων προγραμμάτων διαπολιτισμικών μεσολαβητων

Πρόσκληση καταρτιζόμενων προγραμμάτων διαπολιτισμικών μεσολαβητων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου δυνητικών αποδεκτών (ωφελούμενων) πιλοτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διαπολιτισμικών […]