Πρόσκληση καταρτιζόμενων προγραμμάτων διαπολιτισμικών μεσολαβητων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου δυνητικών αποδεκτών (ωφελούμενων) πιλοτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών/τριών, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Πιστοποίησης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών», με τη συνεργασία της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το έργο θα βασιστεί στο πιστοποιημένο, από τον αρμόδιο εθνικό φορέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και στη βάση ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. 110998/85-2006/ΦΕΚ 566 Β/8-5-2006), επαγγελματικό περίγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής», το οποίο εκπονήθηκε, κατόπιν πρωτοβουλίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ), σε συνεργασία με τα επιστημονικά ινστιτούτα (ΙΝΕ ΓΣΕΕ & ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) των Κοινωνικών Εταίρων ΓΣΕΕ (ως αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση εργαζομένων) και ΓΣΕΒΕΕ (ως αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση εργοδοτών).

Σχετικά αρχεία