Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών/τριών

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ, συμμετέχει ως εταίρος σε ένα σημαντικό έργο, με τίτλο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών/τριών», που υλοποιείται, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από το 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024. 

Το εν λόγω έργο αφορά καταληκτικά τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης που βασίζονται στο πιστοποιημένο από τον αρμόδιο εθνικό φορέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) επαγγελματικό περίγραμμα με τίτλο «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ».

Τα συνολικά παραδοτέα του έργου, από τη σύμπραξη εταίρων που το υλοποιεί (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ και ΜΕΤΑδραση – συντονιστής), είναι:

  • Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού επτά (7) μαθησιακών ενοτήτων, σχετικών βιωματικών δραστηριοτήτων & τράπεζας θεμάτων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ),
  • Έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη μορφή και σε μορφή E-book (ΜΕΤΑδραση),
  • Ανάπτυξη και μετάφραση εξειδικευμένων γλωσσαρίων (ΜΕΤΑδραση),
  • Μετάφραση συνόψεων του εκπαιδευτικού υλικού (ΜΕΤΑδραση),
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΔΠ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ) ,
  • Υλοποίηση πιλοτικής κατάρτισης τριάντα (30) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στην Αττική (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ).

Για περισσότερες πληροφορίες και προσκλήσεις σχετιζόμενες με το έργο επισκεφτείτε την ενότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και τον επίσημο ιστότοπο του https://culturalmediator.com

Επικοινωνία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΔΒΜ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο: Γεωργία Μιχαλοπούλου – Συντονίστρια Κατάρτισης (210 8544666, εσωτερ. 308, [email protected]).