Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές​

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του εν λόγω προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι […]