Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων

Posted Leave a commentPosted in Μεσίτες

«Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων» ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μεσιτών αστικών συμβάσεων/ακινήτων – διαχειριστές ακινήτων  σε θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά σε πράξεις μεσιτείας, διαχείρισης ακινήτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκτιμήσεις, επενδύσεις και δανειακές συμβάσεις με αντικείμενο τα ακίνητα. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ […]