Κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις – διαγωνισμοί Σκοπός Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πλαισίου κινήτρων για τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (συγκεκριμένα Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ), ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις έτσι ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας έχοντας πλέον αναβαθμισμένα προσόντα  και επικαιροποιημένες δεξιότητες. […]

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις – διαγωνισμοί Σκοπός Το  έργο αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή γενικών επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες αυτοανάπτυξης […]

Εξατομικευμένες ενέργειες υποστήριξης απολυμένων από 9 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εξατομικευμένες ενέργειες υποστήριξης απολυμένων από 9 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε άλλες 10 περιφέρειες της χώρας Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις – διαγωνισμοί Σκοπός Σκοπός του έργου, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε 725 πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν κατά την περίοδο 19/4/2016 – 19/1/2017 από 9 εταιρίες λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε […]

Δράσεις επανένταξης απολυμένων του Supermarket Larissa στην αγορά εργασίας

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Δράσεις επανένταξης απολυμένων του Supermarket Larissa στην αγορά εργασίας Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις διαγωνισμοί Σκοπός Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών, από την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, μείωσε αντίστοιχα και τη ζήτηση για προϊόντα περιλαμβανομένων και των βασικών ειδών διατροφής. Το 2015, τα επίπεδα των συναλλαγών στον τομέα του λιανικού εμπορίου […]

VOUCHER 29-64 “Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής”

Posted Leave a commentPosted in Συγχρηματοδοτούμενα έργα

VOUCHER 29-64 “Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής” Σκοπός Περιγραφή Ανακοινώσεις Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί Σκοπός Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης. Σκοπός της δράσης […]