Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων

Posted Leave a commentPosted in Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εμπορία, επεξεργασία, κοπή και τοποθέτηση υαλοπινάκων σε οικιακές, εμπορικές και οικοδομικές εφαρμογές με αξιοπιστία και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

Posted Leave a commentPosted in Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να είναι σε θέση, λαμβάνοντας υπόψη απαραίτητα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας των υλικών – κατασκευών υαλοπινάκων, να τοποθετούν με σωστό τρόπο τους υαλοπίνακες […]