Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών

Posted Leave a commentPosted in Υδραυλικοί

Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι ο αδειούχος υδραυλικών εγκαταστάσεων να έχει αποκτήσει την ικανότητα να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με ασφάλεια τις εργασίες που αφορούν τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τεχνικής κατάρτισης για την αναβάθμιση […]

Γεωθερμία – Ηλιοθερμία Τεχνικές εξοικονόμησης Ενέργειας

Posted Leave a commentPosted in Υδραυλικοί

Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές εξοικονόμησης Ενέργειας ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες μια κατανόηση των τεχνικών αρχών, του σχεδιασμού και της εγκατάστασης των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) και των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ). Παρέχει επίσης τις απαιτούμενες γνώσεις και πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον […]

Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια​

Posted Leave a commentPosted in Υδραυλικοί

Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρησή τους. Η κατάρτιση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων θα δημιουργήσει ικανό δυναμικό, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, και θα συμβάλει σε αποδοτικές και ασφαλείς […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς

Posted Leave a commentPosted in Υδραυλικοί

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός να αναδείξει τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας (και νερού) στα κτίρια και, αφετέρου, να παρέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και συστημάτων άμεσης και έμμεσης […]