Χημικός καθαρισμός και απολύμανση κλιματιστικών μονάδων

Posted Leave a commentPosted in Ψυκτικοί

Χημικός Καθαρισμός και Απολύμανση Κλιματιστικών Μονάδων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σε τεχνικούς ψυκτικούς ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε θέματα συντήρησης, χημικού καθαρισμού και απολύμανσης κλιματιστικών εγκαταστάσεων. Ειδικότεροι στόχοι είναι: α. να γίνει κατανοητός ο τρόπος χρήσης των κατάλληλων χημικών προϊόντων, β. να […]

Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών

Posted Leave a commentPosted in Ψυκτικοί

Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των τεχνικών ψυκτικών στις θερμοδυναμικές μεταβολές του κύκλου ψύξης μηχανικής συμπίεσης ατμών και στις ψυχρομετρικές μεταβολές του αέρα. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους επαγγελματίες του κλάδου των τεχνικών ψυκτικών καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να […]

Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου

Posted Leave a commentPosted in Ψυκτικοί

Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των τεχνικών ψυκτικών στον τρόπο λειτουργίας των ψυκτικών – κλιματιστικών εγκαταστάσεων και σε ορθές περιβαλλοντικά πρακτικές που αφορούν στη διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου, που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα, σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, σύμφωνα […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Posted Leave a commentPosted in Ψυκτικοί

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελουμένων στον τρόπο λειτουργίας των ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, στον τρόπο επιλογής του κατάλληλου συστήματος ανά περίπτωση, τη σωστή εφαρμογή και εγκατάσταση αυτών των συστημάτων και τη μετέπειτα συντήρησή τους πάντα με γνώμονα τη χρήση […]