Πρόσκληση για την πρόσληψη διοικητικού στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα

Posted Leave a commentPosted in Ολοκληρώθηκαν

Πρόσκληση για την πρόσληψη διοικητικού στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα Περιγραφή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου υποψήφιες/οι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση διοικητικού στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα (Αριστοτέλους […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Posted Leave a commentPosted in Ολοκληρώθηκαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Περιγραφή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης  και για τους επόμενους 6 μήνες […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα

Posted Posted in Ολοκληρώθηκαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα Αναζήτηση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών  07/02/2020 και ώρα 15:00 Περιγραφή Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο των […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Posted Leave a commentPosted in Ολοκληρώθηκαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης οικονομικών προσφορών, για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus + 2019 (ΚΑ102), Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA102-062137 Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών  21/01/2020 και ώρα 15:00 Περιγραφή Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου διαπιστευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών – κοινοτικών διερμηνέων

Posted Leave a commentPosted in Ολοκληρώθηκαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου διαπιστευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών – κοινοτικών διερμηνέων Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων 29/11/2019 Χρηματοδότηση: Το έργο «LAB INT 2: Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Αγορά Εργασίας: μια Πλειονομερής προσέγγιση», συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Περιγραφή Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «LAB […]