Πρόσκληση καταρτιζόμενων προγραμμάτων διαπολιτισμικών μεσολαβητων

Πρόσκληση καταρτιζόμενων προγραμμάτων διαπολιτισμικών μεσολαβητων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου δυνητικών αποδεκτών (ωφελούμενων) πιλοτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διαπολιτισμικών […]