Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Posted Leave a commentPosted in Υγιεινή Τροφίμων

Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (Επιπέδου -1) ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.Στο πλαίσιο […]