Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (Επιπέδου -1) ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται […]